Kierownik Zakładu
dr Małgorzata Warenik-Bany
tel.: 81 889 34 20
Sekretariat tel.: 81 889 33 52
Fax: 81 889 25 95

sekretariatpor@piwet.pulawy.pl

Historia

W roku 1960, decyzją Dyrektora prof. Stanisława Kraussa, została powołana do życia „Pracownia Radiobiologii”.

Publikacje

Wykaz publikacji pracowników Zakład Radiobiologii podzielony na lata.

O nas

Zakład Radiobiologii jest wielodyscyplinarnym zakładem naukowym, którego tematyka obejmuje: polichlorowane dibenzo-p-dioksyny (PCDD)

Usługi i cennik

Zakład Radiobiologii wykonuje badania usługowe żywności i pasz w zakresie: dioksyn (PCDD, PCDF), PCB (dl-PCB i ndl-PCB)