Home Contact

Zakład Radiobiologii

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Intytut Badawczy

Zakres badań

Kontakt

Państwowy Instytut Wetrynaryjny - Państowy Instytut Badawczy 

Zakład Radiobiologii

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Tel.: 81 889  30 00
Fax: 81 886 25 95

    Certyfikat
    EU-RL PT Sepiolite 2014 - Certificate of participation

LINKI

Krajowe laboratorium referencyjne w zakresie dioksyn i związków pokrewnych, skażeń promieniotwórczych i N-nitrozoamin

 

Zakład Radiobiologii

Krajowe laboratorium referencyjne (KLR) w zakresie:


trwałych zanieczyszczeń organicznych: dioksyn (PCDD), furanów (PCDF), dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB), bromowanych uniepalniaczy (BFRs) w zakresie polibromowanych difenyloeterów (PBDE), skażeń promieniotwórczych, lotnych N-nitrozoamin

Kierownik Zakładu dr Małgorzata Warenik-Bany tel.: 81 889 34 20
Sekretariat tel.: 81 889 33 52
Fax: 81 889 25 95

sekretariatpor@piwet.pulawy.pl